Ви є тут

Цикл наукових праць «Естетична імперативність культури та цивілізації: здобутки та поразки соціуму»


Номер роботи - M 29 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных трудов «Эстетическая императивность культуры и цивилизации: достижения и поражения социума».


Журба Н.А.


 


 


А series of scientific papers «Aesthetic imperativeness of culture and civilization: achievements and failures of society».


Zhurba M.A.


 

Автор: Журба М.А., к.філ.н.

 Представлений Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля

Метою праці є дослідження сучасної логіки нового співвідношення культури та цивілізації через феномен прояву естетичної імперативності. Її реалізація здійснювалася на підставі узагальнення і систематизації як класичних, так і некласичних філософських концепцій, які вперше окреслюють типологічні ознаки естетичної імперативності у просторі культури і цивілізації, а також у доступній формі розкривають їх сучасні метаморфози (квазікультура, квазіцивілізація, квазікраса), які у свою чергу спонукають сучасну людину замислитися над власним існуванням.

Отримані результати дозволяють визначити суть, місце і роль естетичної імперативності в життєдіяльності людини, що дозволяє збагатити теоретичну основу дослідження складних і неоднозначних процесів привнесення естетичного як духовного феномена в естетичне виробництво (дизайн, реклама) та розкрити одну з можливих моделей співвідношення сучасної культури та цивілізації.

За допомогою програми Macromedia Authorware 7.0 розроблено мультимедійний навчальний посібник з нелінійною навігацією, відкритою архітектурою, анімованими переходами між сторінками, внутрішніми перехресними посиланнями, автоматизованими тестами з миттєвим оцінюванням знань.

 Кількість публікацій: 25, в т.ч. монографія (у співавторстві), навчальний посібник (у співавторстві), 11 статей, 12 тез доповідей.