Ви є тут

Цикл наукових праць "Еколого-гідрологічні дослідження зарегульованих гірських та рівнинних річок України з метою оцінки їх стану та розробки методів управління"


Номер роботи - M 83 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ "Эколого-гидрологические исследования зарегулированных горных и равнинных рек Украины с целью оценки их состояния и разработки методов управления "


Авторы: Усов А.Е., Розлач З.В., Гуляева О.А., Вандюк Н.С.


 


А series of the work "Ecological and hydrological investigations of regular lowland and mountain rivers of Ukraine for the purpose assessment of condition and developments of methods of regulation"


Authors: Usov O.Ye., Rozlach Z.V., Huliaieva O.O., Vandyuk N.SАвтори: Усов О.Є., к.б.н., Розлач З.В., к.г.н., Гуляєва О.О., к.г.н., Вандюк Н. С., к.г.н.

 Представлений  Інститутом  гідробіології  НАН України

 Цикл наукових праць складається з 3 монографій і 36 наукових статей.

Мета роботи – дослідження гідрологічних, гідроморфологічних, гідрофізичних та гідробіологічних характеристик як показників екологічного стану водних об’єктів та подальшої розробки заходів щодо управління станом екосистем та якістю їх водного середовища.

Результати досліджень можуть бути використані при проведенні вишукувальних та проектних робіт з метою гідротехнічного будівництва. Наявність інформації щодо гідрологічного та гідрофізичного режимів, прояву вертикальних деформацій русла, фітофільної макрофауни є необхідною для оцінки екологічного стану та прогнозування абіотичних умов та біотичних характеристик водойми.

Під час проведення досліджень розроблено комп’ютерну програму AquaBioBase, яка може широко використовуватись для зберігання і обробки гідробіологічних даних. Важливим та практичним результатом досліджень є запропоновані конструкції захисно-регулювальних кріплень для гірських та рівнинних річок.

Кількість публікацій: 78, в т.ч. за темою роботи 3 монографії, 36 статей (3 у міжнародних виданнях),23 тези доповідей.