Ви є тут

Цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування"


Номер роботи - P 8 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Дискретные и функциональные методы теории приближения и их применение"


 


Авторы:


Макаров В.Л., Гаврилюк И.П., Степанец А.И., Станжицкий А.Н., Тимоха А.Н., Хапко Р.С., Хлобыстов В.В., Янович Л.А.


 


 


А series of the work "Discrete and functional methods of the approximation theory and their application”


Authors:


Makarov V.L., Gawriljuk I.P., Stepanets A.I., Stanzhytskiy O.M.,  Timokha A.N., Chapko R.S., Khlobystov V.V., Yanovich L.A 


 

Автори:

Макаров В.Л., Гаврилюк І.П., Степанець О.І., Станжицький О.М., Тимоха О.М., Хапко Р.С., Хлобистов В.В., Янович Л.О.

 

Представлений Інститутом математики НАН України.

Цикл наукових праць складається з 17 монографіїй  та 102 статей у реферованих журналах (в т.ч. 82 зарубіжних),  сумарна кількість посилань на публікації авторів (SCOPUS) – 2278,  h-індекс=26.

Мета циклу наукових праць - розробка і обґрунтування принципово нових чисельних та аналітичних методів розв’язування актуальних задач прикладної математики.

Отримано низку приорітетних фундаментальних результатів в теорії різницевих схем, теорії наближення функцій та операторів, чисельно-аналітичні методи розв'язування диференціальних рівнянь.

Розроблено теорію різницевих схем для диференціальних рівнянь з узагальненими розв'язками, чисельно-аналітичні методи розв'язування систем звичайних диференціальних рівнянь, а також їх узагальнень, які виникають в прикладних задачах, зокрема, в нелінійних задачах гідромеханіки та теплопровідності.

 Розроблено адаптивні варіаційні та варіаційно-асимптотичні методи розв'язування крайових задач гідродинаміки з вільною границею, а також методи статистичної гідромеханіки. Розвинуто методи континуального інтегрування та їх застосування до задач статистичної гідромеханіки та квантової механіки.

Створено адаптивні варіаційно-асимптотичні методи, а також чисельні методи для обернених задач та інтегро-диференціальних рівнянь.

Математичні результати циклу знайшли своє практичне застосування в задачах гідромеханіки з вільною границею (в т.ч. динаміки танкерів), задач тепломасопереносу, гідропружності, а також в статистичній механіці.

Результати досліджень викладено  в 25 монографіях, 996 статтях у реферованих журналах (403 у зарубіжних). За даною тематикою захищено 24 докторських та 99 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбудеться на засіданні Вченої  ради  Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України  11 вересня 2012 року об 11.00 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корп. 1, кімн. 210.