Ви є тут

Цикл наукових праць "Дифракційно- оптимізовані оригінальні малогабаритні широкосмугові антени для систем зв’язку нового покоління"


Номер роботи - M 13 ПОДАНА

Автор: Хруслов М.М., к.ф.-м.н.

 

Представлений  Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України.

Цикл наукових праць складається з 7 наукових статей.

Цикл робот присвячений встановленню закономірностей формування випромінювання монопольного випромінювача і діелектричного дискового випромінювача з урахуванням дифракційних ефектів, що виникають на краях випромінюючих апертур.

 Встановлено, що дифракційні ефекти у випадку четверть хвильового монопольного випромінювача обумовлюють осцилюючі залежності резонансної частоти та кута максимального випромінювання від розміру екрану. Показано, що дифракційні ефекти, що виникають на межах діелектричного шару, в якому розташований монопольний випромінювач, обумовлюють його багаточастотний режим роботи.

Визначено, що в залежності від розмірів екранованої діелектричної підкладки в діелектричному дисковому випромінювачі збуджуються два типи коливань з різним розподілом електромагнітного поля в ближній зоні: «дискового резонатора» або «просторової хвильової решітки». Показано взаємозв'язок між ефективністю циліндричних монопольних випромінювачів і розміром центрального отвору в металевому екрані. Запропоновані оригінальні монопольні випромінювачі: циліндричний монопольний випромінювач в діелектричному оточенні з L-подібним екраном, діелектричний дисковий випромінювач зі складним екраном. Розроблено практичні рекомендації щодо проектування та створення монопольних випромінюючих систем.

 

Кількість публікацій: 36, в т.ч. за темою роботи - 33, з них один розділ у книзі, 7 статей, 25 тез доповідей.