Ви є тут

Цикл наукових праць "Дослідження розвитку фондового ринку України"


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М48

Цикл наукових праць "Дослідження розвитку фондового ринку України"

 

Попова І.В.

 

Донецький    національний   університет    економіки і торгівлі  імені Михайла Туган-Барановського

 

 

       2 монографії, 10  статей

Дослідження присвячено розробці стратегії й організації виходу торговельних підприємств на фондовий ринок, обґрунтуванню науково-методичних підходів щодо запровадження механізмів діяльності торговельних підприємств як ефективних емітентів фондового ринку та удосконаленню діяльності фінансово-кредитного сектора як інституційного учасника фондового ринку.

Наукова новизна наукових робот полягає у принципово новому концептуальному підході щодо удосконалення розвитку фондового ринку України. Обґрунтовано конкурентну позицію торговельних підприємств як ефективних емітентів фондового ринку, запропоновано програму виходу торговельних підприємств на фондовий ринок на основі використання альтернативної стратегічної поведінки.