Ви є тут

Цикл наукових праць "Доказові епідеміологічні дослідження з метою визначення радіаційного ризику для здоров’я та обґрунтування стандартів безпеки"


Номер роботи - P 37 ПОДАНА

Представлено Національним науковим центром радіаційної медицини Національної академії медичних наук України.

Автори: Романенко А.Ю., Воргул В.В., Дягіль І.С., Науменко О.М., Скалецький Ю.М., Чумак В.В., Баханова О.В., Вітте П.М., Гудзенко Н.А.

Цикл наукових праць складається з 6монографій і 101 наукової статті, опублікованих протягом 22 років.

Створено комплекс доказових методів епідеміології (дозиметрії, діагностики) та аналізу ризику виникнення стохастичних ефектів під впливом радіаційного опромінення в когорті учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Вперше проведене унікальне комплексне дослідження з визначення радіаційних ризиків виникнення віддалених біологічних ефектів опромінення – катаракти та лейкемії в одній з найбільш опромінених чорнобильських когорт. Поглиблено знання про причинно-наслідковий зв’язок між опроміненням органів людини різними видами іонізуючого випромінювання (гамма- та гамма- + бета-) та виникненням віддалених ефектів опромінення – лейкемії та катаракти відповідно.

Оцінено коефіцієнти ризику, які дають кількісну оцінку впливу визначеної дози іонізуючого випромінювання на виникнення віддалених медико-біологічних ефектів радіації.

Основний практичний результат досліджень полягає в тому, що нові знання призвели до суттєвого (у 7,5 разів) зменшення ліміту дози опромінення кришталика ока, прийняту МКРЗ, МАГАТЕ та ЄВРАТОМ.

Отримані результати збагатили науку, отримали міжнародне визнання й вплинули на встановлення нових безпечних лімітів доз та на міжнародну систему радіаційної безпеки.

Кількість публікацій: 253, в т.ч. 6 монографій, 101 стаття (46 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 873 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 18. Отримано 1 патент. За даною тематикою захищено 4 докторських та 2 кандидатських дисертації.