Ви є тут

Цикл наукових праць "Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню насильницькій злочинності"


Номер роботи - M 92 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Деятельность органов внутренних дел по предотвращению насильственной преступности"


Автор: Йосыпив А.А.


 А series of the work "Activity of organs of internal affairs is on prevention of violent criminalit"


Author: Yosipiv A.A


 

Автор: Йосипів А.О., к.ю.н.

Представлений Львівським державним університетом внутрішніх справ

Цикл наукових праць складається з  монографії і 8 наукових статей.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати: щодо попереджувальної діяльності органів внутрішніх справ, основою якої мав би стати спеціально підготовлений і ухвалений законодавчим органом держави Закон України "Про попередження злочинів", оскільки через його відсутність існує розпорошеність норм профілактичного характеру.

Питання попередження злочинів (зокрема насильницьких) повинен регулювати відповідний наказ (положення, інструкція) МВС України "Про заходи щодо організації та вдосконалення діяльності у попередженні злочинів та правопорушень".

Запропоновано нові підходи щодо попередження насильства в сучасних умовах, яке повинно здійснюватись з урахуванням особистісних характеристик особи злочинця і жертви злочину – найбільш реальний внесок у загальне попередження цього складного феномена.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач щодо того, що профілактична діяльність органів внутрішніх справ, традиційно здійснювана переважно щодо злочинців, повинна значною мірою переорієнтовуватися у бік віктимологічної профілактики, призначення якої – допомогти людям уникнути небезпеки стати жертвою злочину.

Результати циклу мають значення для: правотворчої діяльності; практичної діяльності; науково-дослідної діяльності та навчального процесу.

Кількість публікацій:  монографія, 8 статей.