Ви є тут

Цикл наукових праць "Біоіндикація екологічного стану та енергетичний аналіз урбоекосистем Києва та інших міст України"


Номер роботи - M 81 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Автори: Димитрова Л.В., к.б.н., Войцехович А.О., к.б.н., Соколенко У.М.,к.б.н.

 

Представлений Інститутом ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України

Цикл наукових праць складається з 4 розділів монографій, 25 статей, (4 статті в зарубіжних виданнях).

Створено основи для моніторингу стану атмосферного повітря в місті Києві методами біоіндикації, оцінки природних територій міста з використанням екосистемного (оселищного) підходу.

Отримано низку фундаментальних результатів, а саме, досліджено видове різноманіття лишайників, мохоподібних та аерофітних водоростей в умовах урбанізованого середовища. Виявлено домінуючі комплекси водоростей, що спричиняють біодеструкцію архітектурних пам’яток в умовах урбанізованого середовища. Проведено  оцінку стану атмосферного повітря урбоекосистем (на прикладі модельних об’єктів Києва та Полтави) методом біоіндикації.

Запропоновано нові підходи еколого-енергетичного аналізу урбоекосистем. Проаналізовано їх структурно-функціональну організацію, стійкість, уперше отримано кількісну оцінку емергетичного балансу міста Києва.

Результати циклу мають значення для перспективного використання лишайників у системі державного моніторингу (рекомендації передані до Державного галузевого архіву Гідрометслужби), розробки менеджмент-плану природних територій міста Києва за оселищними підходами Бернської конвенції та створення Смарагдової мережі України, вдосконалення оцінки збитків від втрати природних екосистем на основі енергетичних показників.

Кількість публікацій: 40, в т.ч. за темою роботи 4 розділи в монографіях, 25 статей, 11 тез доповідей. Загальний індекс цитування за базою даних SCOPUS – 5,  індекс Хірша – 1.