Ви є тут

Цикл наукових праць "Аналітичні і алгебро-геометричні методи сучасної математичної фізики"


Номер роботи - P 25 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом математики НАН України.

Автори: Боголюбов М.М.(мол.), Ковалевський О.А., Кочубей А.Н., Микитюк І.В., Прикарпатський А.К., Ребенко О.Л., Самойленко В.Г., Тедеєв А.Ф., Шишков А.Є.

Цикл наукових праць складається з 12 монографій і 92 наукових статей, які опубліковані протягом періоду 1975 – 2012 рр.

Цикл наукових праць присвячено дослідженню актуальних задач для динамічних систем сучасної математичної і теоретичної фізики та побудові нових ефективних методів аналізу розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними та їх застосуванням при вивченні конкретних математичних моделей.

Розглядаються інтегровні системи, еліптичні та параболічні рівняння з частинними похідними і дробово-диференціальні рівняння, що описують некласичну дифузію (аномально повільну дифузію на фракталах), гомогенізацію та режими із загостренням, методи p-адичного аналізу, тощо.При цьому математичні об’єкти фізичного походження вивчаються методами різноманітних розділів математики, від функціонального аналізу до алгебраїчної геометрії і теорії груп Лі.

Розвинено такі актуальні напрямки сучасної математичної фізики, як аналітичні методи теорії граничних задач для нелінійних еліптичних і параболічних рівнянь, у тому числі тих, які виникають при вивченні різноманітних фізичних явищ; теорія еволюційних рівнянь та загальні граничні задачі; методи неархімедового аналізу і неархімедової стохастики та їх застосування; теорія нелінійних динамічних систем математичної фізики; аналітичні методи нескінченновимірного аналізу та їх застосування в квантовій теорії поля і статистичній механіці. 

Кількість публікацій: 17 монографій, 1108 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1037 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 19. За даною тематикою захищено 11 докторських та 27 кандидатських дисертацій.

 

 Громадське обговорення роботи відбулося  30 вересня 2014 року об 11.00 годині  на засіданні вченої ради   Інституту теоретичної фізики  імені М.М.Боголюбова НАН України за адресою: м. Київ, вул.Метрологічна,14б, кім.322. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.