Ви є тут

Цикл наукових праць "Аеродинамічна оптимізація профілів компресорних решіток авіаційних газотурбінних двигунів на основі комп’ютерного моделювання"


Номер роботи - M 85 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ "Аэродинамическая оптимизация профилей компрессорных решеток авиационных газотурбинных двигателей на основе компьютерного моделирования"


Автор: Мелашич С.В.


 


 


Series of works "Aerodynamic optimization of compressor cascades of aviation gas turbine engines on the basis of computer simulation"


AuthorMelashychS.V.


 

Автор:Мелашич С.В., к.ф.-м.н.  

 

Представлений Інститутом технічної механіки НАН України і ДКА України.

 

Цикл робіт присвячено вирішенню актуальної для України та інших держав – розробників авіаційних двигунів проблеми аеродинамічного проектування та оптимізації профілів компресорних решіток сучасних авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД).  

Реалізовано комплексний підхід до розв’язання даної проблеми, який включає в себе наступні складові:

 визначення вихідних геометричних параметрів решітки шляхом розв'язання оберненої задачі газодинаміки решіток профілів;

 первинну корекцію параметрів решітки з метою мінімізації відриву потоку на профілі на основі розрахунку інтегральних параметрів примежового шару;

дослідження структури течії у решітці, визначення її аеродинамічних характеристик та подальшу аеродинамічну оптимізацію її геометричних параметрів на основі чисельного інтегрування системи осереднених рівнянь Нав'є-Стокса, що замкнена за допомогою моделі турбулентності SALSA.

Використання результатів циклу робіт дозволяє скоротити терміни створення компресорів авіаційних ГТД за рахунок фізично-обґрунтованого вибору початкової форми профілю та оптимізації його аеродинамічних характеристик з використанням сучасних методів обчислювальної аеродинаміки.

Результати досліджень впроваджено на ДП "Івченко-Прогрес" (м. Запоріжжя) і використовуються при проектуванні компресорних ступенів сучасних авіаційних ГТД та різних енергоустановок.

 

Кількість публікацій:17,в т.ч. за темою роботи 9 статей, 5 тез доповідей.