Ви є тут

Цикл наукових праць "Адсорбовані шари на поверхні перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика формування, каталіз"


Номер роботи - P 14 НАГОРОДЖЕНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р14

Цикл наукових праць "Адсорбовані шари на поверхні перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика формування, каталіз"

Браун О.М., Орлик С.М.,

Осовський В.Д., Панченко О.А., Піщанський В.Г., Птушинський Ю.Г., Соловйов С.О., Сологуб С.В.,

Федорус О.Г., Яковкін І.М.

 

Інститут фізики

НАН України

Цикл наукових праць (монографія та 11 оглядових статей, а всього 119 публікацій) є підсумком комплексних теоретичних та експериментальних досліджень, в яких встановлено важливі закономірності адсорбції атомів та молекул на поверхні перехідних металів, а саме, кінетики формування адсорбованих шарів, хімічних та структурних перетворень в адсорбованих шарах, електронних процесів у приповерхневій області металу, механізмів тертя та змащування на атомно-молекулярному рівні, механізмів каталітичних реакцій. На основі цих результатів фундаментального характеру запропоновано новітні технології в каталізі.

Відкрито великий клас раніше невідомих структур адсорбованих шарів, які є впорядкованими лише при низьких температурах. Встановлено закономірності взаємозв'язку атомної та електронної структури адсорбованих шарів електропозитивних металів, що відкриває можливості керування електронними властивостями поверхні для задач наноелектроніки та емісійної електроніки.

Теоретично передбачено та експериментально досліджено нове фізичне явище – статичний скін-ефект в металах, залежний від дифракції електронів провідності на поверхні металу. Ефект використано для неруйнівного зондування поверхні електронами провідності. З використанням аналітичних методів та методів моделювання молекулярної динаміки побудовано теорію тертя розділених змащувальною плівкою поверхонь, яку підтверджено експериментом. В результаті досліджень встановлено перспективність використання твердих мастил в нано- і мікроприладах, де традиційні мастила часто неефективні або навіть діють як клей.

На основі цих фундаментальних здобутків створено низку каталізаторів нового покоління, захищених патентами, для знешкодження газових викидів промисловості та автотранспорту.

Результати досліджень знаходяться на рівні передових світових наукових досягнень, отримали високу оцінку видатних науковців і мають значні подальші перспективи використання їх на практиці.