Ви є тут

Цикл монографій про визвольний рух за незалежність України (1944 – 1991)


Номер роботи - P 12 ПОДАНА

 Представлено Одеським національним політехнічним університетом.

Автори: Гончарук Г.І., Нагайцев О.Ю., Шановська О.А.

У семи монографіях, опублікованих протягом 1997–2011 років, висвітлюється джерельний аспект вітчизняних і закордонних історіографічних досліджень визвольних змагань українських патріотів в 1944–1991 роках і викладаються власні документальні знахідки, переважно архівні, що раніше не були введені у науковий обіг. Результати дослідження мають  значення для неупередженої та незаангажованої (у політичному та ідеологічному сенсі) інтерпретації подій, пов’язаних із національно-визвольним рухом за незалежність України.

     Праці, представлені у циклі монографій, не мають світових аналогів.

Кількість публікацій: 25, в т.ч. 11 монографій. За даною тематикою захищено 9 кандидатських дисертацій.