Ви є тут

Цикл монографічних праць "Визвольний рух за незалежність України у 1944-1991 роках"


Номер роботи - P 36 ПОДАНА


Автори:

Гончарук Г.І., Нагайцев О.Ю., Шановська О.А.

 

Представлений Одеським національним політехнічним університетом

 У шести монографіях, опублікованих протягом 2001-2011 років, висвітлюється джерельний аспект вітчизняних і закордонних історіографічних досліджень визвольних змагань українських патріотів в 1944-1953, 1954-1964, 1965-1974, 1975-1991 роках і викладаються власні документальні знахідки, переважно архівні, що раніше не були введені у науковий обіг. Дослідження мають значення для неупередженої та неангажованої (у політичному та ідеологічному сенсі) інтерпретації подій, пов’язаних із націоналістичним рухом.

 

 

Кількість публікацій: 

 За даною тематикою захищено 7 кандидатських дисертацій.