Ви є тут

Цикл монографічних праць "Політико-правові засади становлення Української державності"


Номер роботи - P 37 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Автори:

Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Коваленко А.А., Кресіна І.О., Пархоменко Н.М., Скрипнюк О.В., Стойко О.М., Теплюк М.О., Шаповал В.М., Ющик О.І

Представлена Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

 

Проведено комплексне системне дослідження  суспільно-політичних процесів, що мають визначальний вплив на формування Української державності з урахуванням дедалі зростаючої взаємозалежності між політичною та правовою сферами; переосмислення місця й ролі держави, її суверенітету в глобалізованому світі, особливостей адаптації Української держави до викликів сучасності; аналіз генези та політико-правових засад конституціоналізму й парламентаризму в Україні;  визначення чинників, що впливають на державотворчі процеси; концептуалізація моделей взаємодії між державою та громадянським суспільством, реформування публічної влади, адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування  для забезпечення потреб і реалізації прав людини і громадянина, досягнення сталого розвитку, соціальних гарантій, ефективних  механізмів удосконалення та реалізації законодавства, громадянської та етнокультурної  консолідації українського суспільства..

 Визначено теоретико-методологічні засади, поняття та сутнісні ознаки державного суверенітету, здійснено комплексний політико-правовий аналіз взаємодії громадянського суспільства та держави. Визначено її вплив на хід державотворчих процесів. Розроблено рекомендації щодо створення сприятливих умов для розвитку інститутів громадянського суспільства та поліпшення діяльності органів державної влади у контексті європейської інтеграції та глобалізації. Запропоновано низку законопроектів щодо удосконалення нормативно-правової бази.

 

Кількість публікацій: 25 монографічний праць.

 

Громадське обговорення роботи відбулося   на засіданні вченої ради Національного університету "Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого".