Ви є тут

Цикл досліджень, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій і технологій в будівництві


Номер роботи - P 1 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

Р1

Цикл досліджень, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій  і технологій в будівництві

 

Брусан А.А., Дорошенко В.О.,

Ваднов О.З.,Ковальчук В.О.,

Нечипорук В.І., Савенко В.І.,

Ступник О.І., Ткачук Б.І.,

Черних Л.Ф.

ВАТ "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву"

(ВАТ "КиївЗНДіЕП"),

ВАТ "Домобудівний комбінат № 3"

 

В роботі досліджено закономірності поширення теплової енергії в зовнішніх огороджуючих конструкціях та спорудах в цілому, розроблено інженерно-фізичні методи розрахунків та конструювання енергозберігаючих конструкцій і технологій та впроваджено їх в практику будівництва з метою економії витрат енергоресурсів в Україні. Створено методики, прилади, комплексний інструментарій, унікальну кліматичну камеру і експериментальний комплекс для проведення фундаментальних досліджень в галузі теплофізики огороджуючих конструкцій.

Розроблено та впроваджено на практиці технологію виготовлення тришарових зовнішніх стінових панелей на гнучких зв’язках  і технологією будівельно-монтажних робіт з використанням ефективних конструкцій і систем для енергозберігаючих житлових будинків. Визначено найефективнішу конструкцію зовнішньої стіни з використанням системи навісних вентильованих фасадів, яка включає такі елементи: теплоізоляцію, кріплення, повітряний прошарок, зовнішній захисний шар.

Розроблені і впроваджені нові прогресивні технології, нормативно-технічна та проектна документація, проекти виконання робіт і технологічні карти, створено спеціальну сертифіковану за міжнародним стандартом ISO 9001-2000 систему управління якістю, отримано міжнародний сертифікат "Визнання досконалості в Європі", міжнародну нагороду за успіхи в будівництві "Платинова зірка".

За результатами роботи опубліковано понад 170 науково-технічних праць, отримано ряд авторських свідоцтв і патентів на винаходи, створено державні будівельні норми в галузі будівельної теплофізики (ДБН В.2.6-31.2006).

Дослідження та розробки впроваджено в будівництві 121 будинку (загальна площа понад 2,6 млн. квадратних метрів) за доступними цінами, а умовний економічний ефект для власників квартир складає 286,3 млн. гривень.