Ви є тут

Числове моделювання електрометрії свердловин


Номер роботи - M 37 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Миронцов М.Л., д.ф.-м.н.

Представлено Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Створено нові методи розв`язання прямих (моделювання процесів науково-дослідної та дослідно-конструкторських робіт при виготовленні апаратури геофізичного дослідження свердловин на пошук та видобуток нафти та газу) та обернених (для кількісної інтерпретації даних свердловинних вимірювань) задач, запропоновано нові, для геофізики, фізичні принципи свердловинних вимірів, розроблені та виготовляються в серійному виробництві відповідні апаратурно-методичні комплекси електрометрії комерційними підприємствами України.

   Отримано низку фундаментальних результатів: створено ефективні методи розв`язання прямих та обернених задач геофізичного дослідження свердловин.

    Розроблено та впроваджено у серійне виробництво сучасної апаратури та її методичного супроводження (алгоритми та програми інтерпретації) геофізичного дослідження свердловин, які не мають аналогів в Україні і можуть конкурувати з сучасними світовими аналогами.

   Запропоновано та реалізовано принципово нові, для геофізики, підходи для створення апаратури геофізичного дослідження свердловин та інтерпретації її даних.

    Автором здійснено постановку нової нетрадиційної задачі кількісної інтерпретації даних геофізичного дослідження свердловин (просторове визначення пластів, що мають корисний флюїд: нафта, газ), розробка та безпосередня участь у створенні та налагодженні серійного випуску апаратури, що має інші фізичні принципи виміру (для геофізики).

       Економічний ефект від впровадження полягає в здешевленні геофізичного дослідження свердловин, збільшенні строку експлуатації розробленого сучасного обладнання, якісно більш точному встановленні продуктивних нафто- та газоносних пластів-колекторів з визначенням їх дебіту за допомогою розробленого і реалізованого програмного забезпечення інтерпретації даних електрометрії свердловин.

 

Кількість публікацій: 32, в т.ч. монографія, 25 статей, отримано 6 патентів