Ви є тут

Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва України


Номер роботи - M 98 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Автор: Кириченко А.В., к.е.н.

 Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України

 Обґрунтовано концептуальні підходи до формування механізму бюджетно-податкового регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва в розрізі природно-економічних зон з урахуванням наукових основ ведення виробництва та результатів комплексної оцінки реалізації державних програм його бюджетного фінансування.

За результатами дослідження зроблено висновки, що є потреба в перегляді структури фінансування агропромислового виробництва в напрямі збільшення частки програм, які належать до “зеленої скриньки” (наукові дослідження, аграрна освіта, інфраструктура села, контроль якості та безпеки продукції, дотримання стандартів та інш), введення нових програм “зеленої скриньки” (програми охорони навколишнього природного середовища, програми продовольчої допомоги малозабезпеченим верствам сільського населення, програми допомоги на структурну перебудову) та трансформації програм “жовтої скриньки” (селекція в рослинництві і тваринництві, бюджетна тваринницька дотація, державна підтримка виробництва продукції рослинництва, здешевлення вартості страхових премій).

Науково-практична значимість одержаних результатів полягає в розробленні пропозицій щодо удосконалення бюджетно-податкового регулювання розвитку агропромислового виробництва України.

 Кількість публікацій: 14, в т.ч. 8 статей у фахових виданнях.