Ви є тут

Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати


Номер роботи - P 11 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Головною астрономічною обсерваторією НАН України. 

 

Автори: Берцик П.П., Вавилова І.Б., Жданов В.І., Жук О.І., Караченцева В.Ю., Мінаков А.О., Новосядлий Б.С., Павленко Я.В., Пелих В.О., Пілюгін Л.С.

 

Авторами отримано пріоритетні результати щодо походження та еволюції Всесвіту та його структур на галактичних і космологічних масштабах. Проведено ретельний аналіз проявів темної матерії і темної енергії як із використанням додаткових вимірів просторово-часового континууму, додаткових скалярних полів, так і в рамках традиційного підходу з космологічною сталою та холодною темною матерією.

Створено унікальні каталоги позагалактичних об’єктів в межах до 30 млн світлових років, у т.ч. з використанням потужних наземних обсерваторій та Космічного телескопу Габбла, що знайшли застосування в міжнародних проектах, Розроблено нові методи дослідження великомасштабної будови Всесвіту; які дозволили реконструювати вміст баріонної і темної матерії в групах і скупченнях галактик

Розробки авторів в області гравітаційно-лінзових систем – гравітаційних міражів у Всесвіті, що виникають завдяки ефектам ейнштейнівської загальної теорії відносності, – надали унікальні можливості для вивчення просторового розподілу матерії, в тому числі її небаріонного компонента. На основі оригінальних астрофізичних методів отримано унікальні дані про фізико-хімічну еволюцію нашої та інших галактик, подолано неузгодженості старих моделей та показано, що вміст кисню у Всесвіті є значно меншим, ніж приймалося раніше. На основі розроблених авторами числових алгоритмів проведено безпрецедентні за роздільною здатністю чисельні моделювання еволюції галактичного центру включно з рухом надмасивної чорної діри. Отримано пріоритетні результати щодо кінематики, динамічної еволюції та розподілу елементів в нашій та інших галактиках, а також властивостей ультрахолодних зір – найбільш чисельної популяції галактичних об’єктів.

Отримані результати суттєво просувають розуміння світобудови на найбільших масштабах, становлять вагомий внесок українських вчених у розвиток світової астрономії, створюючи теоретичну та експериментальну основу для розв’язання фундаментальної проблеми сучасного природознавства – з’ясування природи темної матерії і темної енергії.

 

Кількість публікацій: за темою роботи 475 (з них 5 монографій, 25 розділів у монографіях, 9 підручників, 419 статей у реферованих журналах, 4 бази даних. Кількість посилань на роботи авторів у базі даних SAO/NASA/ADS понад 9500, h-індекс = 44. За даною тематикою захищено 9 докторських та 25 кандидатських дисертацій.

 

  Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  19 вересня 2014 року о 15 годині за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 4, аудиторія імені К.Д.Синельникова. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.