Ви є тут

Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів


Номер роботи - P 69 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Строительство и реконструкция железнодорожной сети Украины для увеличения пропускной способности и внедрения скоростного движения поездовКостюк М.Д., Козак В.В., Даниленко Э.И., Тараненко С.Д., Дубневич Я.В.,Никитин Я.И., Мазур О.А., Швец Ю.В., Алейник В.С., Яковлев В.О. Building and reconstruction of the railway system of Ukrainefor enlargement a carrying capacity and introduction of speed motion of trainsKostyuk m.d., Kozak V.V., Danilenko E.I., Taranenko S.D., Dubnevich Y.v., Mikitin Y.I., Mazur O.A., Shvec y.v., Alejnik V.S.,  Yakovlev v.A.


 

Автори:

Костюк М.Д., Козак В.В., Даніленко Е.І., Тараненко С.Д., Дубневич Я.В.,

Микитін Я.І., Мазур О.А., Швець Ю.В., Алейник В.С., Яковлев В.О.

 

Представлена Державною Адміністрацією залізничного транспорту України "Укрзалізниця".

 

Метою роботи є розробка і впровадження сучасних конструкцій і технологій в будівництво і реконструкцію залізничної мережі для збільшення її пропускної спроможності і впровадження швидкісного руху поїздів.

Розроблено і впроваджено нові сучасні технології стикового зварювання довгих рейкових плітей методом пульсуючого оплавлення для створення безстикової рейковї колії без стиків від станції до станції. Розроблено нові методи оцінки і діагностування силової взаємодії колії і стрілочних переводів з колесами рухомого складу для різних умов експлуатації та методи прогнозування строків служби конструкцій колії і стрілочних переводів.

Освоєно виробництво і впроваджено в експлуатацію удосконалені конструкції стрілочних переводів нового покоління, які забезпечують покращення силової взаємодії з рухомим складом, покращення характеристик плавності руху поїздів, збільшення надійності і ресурсу працездатності елементів стрілочних переводів, і дозволяють підвищувати допустимі швидкості руху поїздів до 160-200 км/год.

Результати впровадження розробок авторів дозволили збільшити надійність і ресурс довговічності колії і стрілочних переводів та підвищити допустимі швидкості руху поїздів на головних магістральних напрямках до 140-160 км/год.

Основні результати роботи викладено  у 21 монографії,  78 статтях, в тому числі 23 - міжнародних журналах. Отримано 25 патентів (17 України, 3 патенти Росії, 2 патенти США, 3 патенти Китаю).

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. В. Лазаряна на засіданні Вченої ради  02 вересня 2010 року о 14.30 в ауд.314..