Ви є тут

Біологічні технології створення пробіотиків нового покоління і їх використання в мікробіології та медицині


Номер роботи - P 44 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Биологические технологии создания пробиотиков нового поколения и их использование в микробиологии и медицинеШиробоков В.П., Янковский Д.С., Димент Г.З., Омельченко Л.И., Бережной В.В., Шадрин О.Г., Шунько Е.Е., Крамарев С.А., Моисеенко Р.А., Муквич Е.Н.   Yankovsky Dmitry, Shirobokov Volodymir, DimentGalina, Omelchenko Luydmyla, Bereghnoyi Vyachslav, Shadrin Oleg,Shunko Ielyzaveta, KramarevSergiy, Moiseenko Raisa, Mukvich Olena


Автори:

Янковський Д.С.,  Широбоков В.П., Димент Г.З., Омельченко Л.І., Бережний В.В.,

Шадрін О.Г., Шунько Є.Є., Крамарьов С.О., Моісеєнко Р.О., Муквіч О.М. 

 

Представлена Державною установою "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України".

 

Представлена робота є комплексним вирішенням широкого спектра завдань щoдо подальшого розвитку теоретичних знань в галузі мікробіоценозів людини,  їх фізіологічних особливостей, механізмів взаємовідносин ключових компонентів індигенної мікробіоти між собою і з макроорганізмом-партнером, а також практичної реалізації результатів теоретичних досліджень у процес створення мультикомпонентних пробіотиків нового покоління, організації їх виробництва та впровадження в медицину, що  дає змогу істотно заощаджувати валютні кошти держави.

Створена потужна вітчизняна науково-виробнича база, що спеціалізується на виробництві пробіотиків нового покоління. Мультипробіотики пройшли успішні клінічні випробування у провідних медичних клініках і впроваджені в систему охорони здоров'я.

Застосування пробіотиків нового покоління вирішує медичну і соціальну проблему поліпшення мікроекологічного здоров’я населення України. За період з1993до 2009рр. оздоровлено сотні тисяч дітей та дорослих. Зростає зацікавленість українськими мультипробіотиками спеціалістів Західної Європи, Америки та Азії.

В умовах екологічних негараздів, що склалися та посилюються в останні роки, приневпинному зростанні кількості хворих з порушеннями мікробіоценозів, забезпечення ринку мультипробіотиками вітчизняного виробництва призупинить подальше руйнування мікробіоценозів людини та сприятиме поліпшенню здоров'я, насамперед дітей перших років життя і людей похилого віку.

За результатами роботи опубліковано 2 монографії, 1 науковий посібник і 96 наукових праць  та отримано  30 патенти, в т.ч. 22 - міжнародних.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Одеському націоналному університеті ім. І.І. Мечникова на засідання вченої ради 30 червня 2010 року.