Ви є тут

Бібліометричні дослідження української періодики


Номер роботи - M 36 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Симоненко Т.В., кандидат наук із соціальних комунікацій, Кухарчук Є.О., кандидат наук із соціальних комунікацій

Представлена Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського НАН України.

У роботі вирішено важливу науково-технічну проблему розвитку науково-інформаційної сфери держави на основі конвергенції науково-видавничих, бібліотечно-інформаційних і бібліометричних процесів. Проведено дослідження міжнародних і національних бібліометричних систем в аспекті адаптації їх інформаційно-технологічних рішень до вітчизняного наукового простору. Обґрунтовано доцільність інтеграції якісних і кількісних методів оцінювання результатів наукової діяльності учених і наукових інституцій шляхом проведення експертного аналізу матеріалів, одержаних у ході формалізованого бібліометричного дослідження.

Розроблено методичні засади побудови когнітивно-орієнтованої системи бібліометричних досліджень документальних потоків, що поєднує моніторинг публікаційної активності та цитованості суб’єктів системи наукових комунікацій з аналізом інтенсивності мережевого використання опублікованих ними матеріалів. Реалізовано технологічні аспекти інтеграції вітчизняної електронної періодики з платформами найбільш значущих для наукової спільноти інформаційних проектів (зокрема, Google Scholar), що дозволяє залучити до аналізу вітчизняних публікацій закладений у них бібліометричний інструментарій.

Кількість публікацій: 33, в т.ч. монографія у співавторстві, 15 статей (1 - у зарубіжному виданні), 17 тез доповідей, h-індекс = 3.