Ви є тут

Акустико-емісійна cистема моніторингу сховищ аміаку


Номер роботи - P 20 ПОДАНА

Автори:

 


Акустико-эмиссионнаясистема непрерывного мониторинга хранилищ аммиака


Авторы:


Васильев А.С., Грузд А.А., Ёлкин А.А., Краевский В.Н., Кушниренко С.А., Недосека С.А., Ободовский Б.М., Федчун А.Ю., аусов Н.Г., Яременко М.А.


 


The acoustic emission system of the continuous monitoring of ammonia storages


Authors:


Vasiliev A.S., Gruzd A.A., YolkinA.A., KrajewskiyV.N., KushnirenkoS.A., NedosekaS.A, ObodovskyiB.M., FedchunA.Y., ChausovN.G., YaremenkoM.A


 

Автори:

Васильєв О.С., Грузд А.А., Йолкін А.О., Краєвський В.М., Кушниренко С.А., Недосєка С.А., Ободовський Б.М., Федчун О.Ю.,

Чаусов М.Г., Яременко М.А.

 

Представлена відкритим акціонерним товариством "Одеський припортовий завод".

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему безпечної експлуатації відповідальних та потенційно небезпечних конструкцій шляхом оснащення їх системами безперервного акустико-емісійного моніторингу.

Розроблено наукові засади та методологію оцінки фактичного стану матеріалу конструкцій у процесі експлуатації без їх зупинки.

Розроблено і впроваджено технологію та засоби постійного акустико-емісійного моніторингу чотирьох великогабаритних сховищ аміаку Одеського припортового заводу.

Виконана робота є першою в Україні, а такі її складові як моніторинг об'єктів великої ємності (30 000 т), автоматизована оцінка небезпеки, прогнозування руйнівного навантаження та залишкового ресурсу у реальному режимі часу не мають світових аналогів у цій галузі.

Економічний ефект від впровадження полягає у підвищенні рівня техногенної безпеки експлуатації сховищ рідкого аміаку, скороченні витрат на технічне обслуговування та контроль стану конструкцій і складає за десятирічний термін експлуатації більш ніж 70 мільйонів гривень.

 

Наукові результати роботи відображені в понад 300 публікаціях, у тому числі статтях, тезах конференцій, Державних стандартах України та галузевих стандартах, нормативних документах Держгірпромнагляду, методичних матеріалах, інструкціях та посібниках. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено близько 70 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 2 докторських та 1 кандидатська дисертації.