Ви є тут

Адаптивні стратегії стійкості видів роду Мagnolia L. при інтродукції в Україні


Номер роботи - M 72 ПОДАНА

Автори:


 Адаптивные стратегии устойчивости видов рода MagnoliaL. при интродукции в УкраинеАвтор:Палагеча Р. Н.  Adaptive strategies of stability of types of sort of Magnolia L. at introduction in UkraineAuthor: PalagechaR.N.


 

Автор:  Палачега Р.М., к.б.н.

 

Представлена Київським національним  університетом імені Тараса Шевченка

 

У роботі представлено відомості щодо систематики, анатомо-морфологічних, фізіолого-біохімічних характеристик як стратегічних способів адаптації листопадних видів роду MagnoliaL. та розглянуто особливості їхнього розвитку при інтродукції в умовах помірних кліматичних широт Лісостепу і Полісся України.

 Визначено особливості формування покривних, паренхімних, механічних та запасаючих тканин пагонів контрастних за зимостійкістю видів магнолій, що слугує оцінкою зимостійкості рослин в умовах інтродукції. На основі системного фізіологічного та біохімічного аналізу адаптаційних реакцій пагонів магнолій за умов низькотемпературного стресу рекомендовано нові надійні маркери (формування покривних тканин пагонів, проморожування пагонів для встановлення рівня морозостійкості різних за фізіологічною значимістю тканин, дослідження рівня морозостійкості методом диференційного термічного аналізу, вміст біохімічних сполук — флавоноїдів та ліпідів) для прогнозування зимостійкості декоративних екзотів — магнолій.

Рекомендовано використовувати стійкі та високо декоративні листопадні магнолії у ландшафтному мистецтві при створенні садово-паркових композицій для прикраси парків, скверів, територій для відпочинку, а також найбільш визначних місць, архітектурних та інших пам’яток у місті Києві.

Результати роботи впроваджено у Національному  дендропарку „Софіївка” (м. Умань), де закладається сад магнолій та збільшується колекція, і дендропарку  „Олександрія” (м. Біла Церква). 

 

Кількість публікацій:51 , вт.ч.за темою роботи 12 ( монографія, 10 статей).