Вы здесь

2012, Государственные премии

1. ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Номер Название работы Презентация
P1 Розробка та впровадження техніки і технології виготовлення та застосування високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин на кар’єрах України (Количество комментариев: 25)
P2 Ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва на основі використання українського вугілля (Количество комментариев: 42)
P7 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі (Количество комментариев: 25)
P8 Цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування" (Количество комментариев: 16)
P18 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах, керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення" (Количество комментариев: 21)
P25 Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі (Количество комментариев: 53)
2. ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ
Номер Название работы Презентация
P5 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання (Количество комментариев: 19)
3. ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Номер Название работы Презентация
P36 Технології діагностики і лікування алергічних захворювань органів дихання із застосуванням вітчизняних препаратів алергенів (Количество комментариев: 89)
P48 Цикл наукових праць "Механізми функціонування системи органів системи травлення" (Количество комментариев: 30)
4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Номер Название работы Презентация
P11 Реалізація стратегії інноваційного розвитку на основі новітніх алгоритмів управління (Количество комментариев: 16)
5. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АГРАРНЫЙ КОМПЛЕКС
Номер Название работы Презентация
P10 Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві (Количество комментариев: 17)
P13 Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв (Количество комментариев: 30)
P14 Створення рідинного ракетного двигуна для верхніх ступенів ракет-носіїв (Количество комментариев: 36)
P34 Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України (Количество комментариев: 25)
P37 Розробка та впровадження нових ресурсозберігаючих і техногенно-безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів в Україні (Количество комментариев: 9)
6. УЧЕБНИКИ
Номер Название работы Презентация
П2 Цикл підручників "Україна в світовій політиці" (Количество комментариев: 214)
П4 Цикл підручників "Основи теорії кіл" (у 2-х частинах), "Електродинаміка та поширення радіохвиль" (у 2-х частинах). (Количество комментариев: 57)