Официальный веб сайт

Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів

М123

 

Автор: Педаченко Ю.Є., к.м.н,  Бубнов Р.В.

 

Представлена Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України

 

 Авторами розроблено нові алгоритми діагностики захворювань опорно-рухового апарату,  хребта, нервів і м'язів людини, які включають клініко-неврологічне обстеження, УЗД, спондилографію, магнітно-резонансна томографію хребта і спинного мозку та електронейроміографію. Отримана сонограма тригерної точки та встановлені ультразвукові симптоми нейропатії, міопатії, що не має аналогів у світі.

 За результатми діагностики запропоновано методи лікування, які впливають на два основні фактори патогенезу остехондрозу – міофасціальні структури і нерви та міжхребцеві диски, що дозволило значно покращити ефективність лікування хворих з вертеброгенними нейрокомпресійними синдромами, виробивши узагальнений алгоритм ведення таких пацієнтів.

Запропоновано нові підходи для консервативного лікування міофасціального больового синдрому під ультразвуковим контролем, нові підходи в неврології на основі власних унікальних методик. Наведене теоретичне узагальнення та дослідження малоінвазивного методу пункційної лазерної мікродискектомії.

Запропоновані авторські методології  успішно використовуються в нейрохірургії, ортопедії, неврології, вертебрології, онкології.

Економічний ефект від впровадження полягає у суттєвому зниженні коштів на обстеження та лікування.

 

Кількість публікацій: 195,, в.т.ч.за темою роботи 68 (4 монографії, 54 статті, отримано 10 патентів).

Отправить комментарий

Комментарии

Уляна Лущик, д. мед. наук, керівник інновац. проектів ЦІМТуІ

Дуже приємно бачити серед претендентів на премію Президента України роботу молодого вченого Бубнова Ростислава Володимировича. Робота справді новаторська - бачила наживо як створювалася дана технологія і як вона працює при важкокурабельних вертебральних больових синдромах. Актуальність не потребує навіть обговорення. Економічний ефект від зменшення навіть 3-4 днів в довготривалому процесі лікування та зменшення тривалості тимчасової непрацездатності - це може бути суттєва стаття економії як фінансових, так і збереження трудових ресурсів. Це справді саме той варіант, коли новаторські підходи можуть стати інноваційними завдяки підтримці держави. Аналогів в Європі та в інших країнах світу немає. Підтримую!

Корочев О.В.

Автори розробили дієвий алгоритм, який успішно використовується в неврології, травматології, медицині болю. Підтверджую високу ефективність методу при неспецифічних міофасціальних болях у пацієнтів з нирковою недостатністю.
Робота заслуговує на присудження їй Премії Президента для молодих вчених".
Лікар нефролог Корочев О.В.

Кучер А.Р., к.м.н.

Робота «Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів» є дуже актуальною, в зв'язку з великою кількістю пацієнтів, які потребують запропонованих доктором Ростиславом Бубновим методик. Треба враховувати,що вертеброгенні захворювання займають одне з перших місць серед найбільш розповсюджених захворювань сьогодення. Авторами запропоновано новаторські підходи та універсальний алгоритм діагностики та лікування пацієнтів з больовим синдромом хребта.Враховуючи актуальність піднятої проблеми,кількість публікацій, наукову новизну та практичну значимість, робота однозначно заслуговує на присудження їй Премії Президента для молодих вчених 2012 року.

Шкорбун Иван Васильевич

Выношу благодарность Педаченко Ю.Е и Бубнову Р.В. за поставленный диагноз (который не могли поставить 2 года у меня в городе), и соответствующее лечение.
Благодаря вашему методу я уже не ощущаю тех болей, которые мучили меня 2 года.

Ilgar Mammadov

Authors of work "Innovative technologies of diagnostics and treatment of vertebral syndromes" suggest highly sophisticated integrated approach for vertebrogenic syndromes management, including pain therapy with application of modern procedures, imaging modalities, and own innovations that are appreciated by outstanding experts in Ukraine and abroad.
The work deserves the President award for young scientists.
Ilgar Mammadov assistant ,
Radiology department of Department State Advanced Training Institute for Doctors named after academic Aziz Aliyev

професор Абдуллаєв Різван Ягубович

Роботи авторів Педаченка Ю.Є та Бубнова Р.В. мають велике практичне значення в формуванні інтегрованого підходу до лікування пацієнтів з вертеброгенною патологією за рахунок сучасних малоінвазивних технологій та власних інновацій, які вже отримали світове визнання своєю доказовістю, фізіологічним та персоналізованим підходом. Вперше вдалося поєднати хірургічний та консервативний підходи в єдиному алгоритмі. Результати власних наукових робіт та напрацювань багаторазово презентовані на всесвітніх та європейських конгресах, отримували призові місця на престижних українських та міжнародних конкурсах.

Підтримую роботу, вона гідна присудження їїй Премії Президента для молодих вчених 2012 р.

Абдуллаєв Різван Ягубович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ультразвукової діагностики, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.

Настенко Є.А., д.б.н., с.н.с., Національний інститут серцево

Робота «Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів» присвячена вивченню вертеброгенного болю і є актуальною, що поєднує хірургічне малоінвазивне та консервативне лікування на базі персоналізованого підходу. Авторами запропоновано узагальнений алгоритм ведення пацієнтів з больовими синдромами. Робота методично правильно оформлена, включає значну кількість публікацій у рецензуємих виданнях. Робота заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених 2012 року.

Кисельова О.Г., ст.викл., НТУУ "КПІ"

Робота «Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів» включає в себе технічні аспекти, наприклад, такі як технологія тривимірного моделювання, які є складовими міждисциплінарних досліджень та можуть використовуватися в навчальному процесі медико-інженерних спеціальностей.

Дудник Т.А.

Робота «Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів» безумовно актуальна, тому що поширеність вертеброгенних захворювань має досить високий рівень, а лікування цієї патології часто закінчується незадовільними результатами. Розроблена і запропонована для клінічного використання методика дозволяє значно підвищити можливості консервативного лікування міофасціального болю. Тому робота заслуговує на присудження їй Премії Президента для молодих вчених 2012 року.
Дудник Т.А. канд. мед. н.
кафедра радіології та радіаційної медицини ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія м. Полтава

Гість

I congratulate the Prof. Bubnov for his many contributions to science, with important innovations, including myofascial trigger point treatment under ultrasound guidance and similarly few topics of musculo-skeletal interventional ultrasound.

Prof. Fermin Valera, PT, PhD
Madrid-SPAIN

Юрій Боянівський, лікар-стоматолог, м. Дрогобич

Робота актуальна, науково добре доведена, автори створили інтегрований алгоритм лікування та діагностики вертеброгенних захворювань. Як пацієнт особисто та на прикладі членів родини мав змогу переконатися в ефективності методики лікування міофасціального болю.
У своїй стоматологічній практиці неодноразово стикався зі скаргами пацієнтів на щелепно-лицьовий біль вертеброгенної етіології.
Вважаю, що метод доктора Бубнова є перспективним та заслуговує на присудження премії Президента 2012 р.

Zbigniew Pilecki

Ми високо цінуємо метод доктора Бубнова. Його досягнення в діагностиці та лікуванні болю за допомогою ультразвуку є значними в глобальному масштабі. Застосування інноваційних методів доктора Бубнова може допомогти багатьом хворим у лікарнях і поліклініках різного профілю. Особисто я бачу широке застосування в лікуванні спортсменів. Робота авторів гідна Премії Президента для молодих вчених. Я розраховую на подальшу співпрацю. З повагою,
Zbigniew Pilecki, MD, PhD
Head of the Department of Orthopedics and Traumatology of Locomotor System for Children; Pediatrics and Oncology Center in Chorzów, Poland, 41-500 Chorzów, TruchanStreet 7
Head of the Department of MIS;Centre for Sports Medicine in Zabrze, Poland
Chief Medical Officer of the Polish Union of Gymnastics(PZG)

Готін О.С., к.мед.н.

Дана робота надзвичайно актуальна, враховуючи рівень поширеності вертеброгенних захворювань. Автори, вперше, проаналізували та запропонували узагальнений алгоритм діагностики та лікування вертеброгенних захворювань. Враховчи високу ступінь новизни та надзвичайно високу актуальність, робота заслуговує на присудження Премії.

Сидорчук П.Г.

Робота вирішує важливі завдання діагностики та лікування вертеброгенної патології. Запропоновані нові підходи для консервативного лікування міофасціального больового синдрому можуть слугувати мостом між методами традиційної медицини (як акупунктура) та сучасною доказовою медициною. Робота методиично правильно викладена, результати представлені у великій кількості публікацій, автори заслуговують на присудження Премії Президента 2012 року.
Сидорчук П.Г.
канд. фіз.-мат. наук, доцент
Кафедра загальної фізики Дрог.ДПУ ім. Івана Франка

Джун Ванг (переклад)

Як співавтор д-ра Р.Бубнова в статті «Сухе голковколювання під контролем УЗД для лікування болю - персоналізована та науково обґрунтована концепція», я перебуваю під враженням від його досягнень в клінічному застосуванні та дослідженнях, пов’язаних з найбільш складною темою хронічного нейроміофасціального болю. Я дуже ціную роботи доктора Бубнова в цій галузі і чекаю на його наступні публікації.
Ця робота гідна Премії Президента для молодих вчених.
З повагою,
Джун Ванг, Ph.D.
доцент
Інститут холістичної медицини
Департамент мединої освіти
Державний університет Сан - Франциско

Jun Wang

As a coauthor with Dr. Rostyslav Bubnov in the article "Trigger Point Dry Needling Techniques Under Ultrasound Guidance for Pain Management-A Personalized and Evidence-Based Concept", I am impressed by his achievement in clinical treatment and research on the most challenging case of chronic neuromyofascial pain. I highly respect Dr. Bubnov's work in this field and look forward to seeing more publications.
This work deserves to be awarded the President Award for Young scientist.
Sincerely,

Jun Wang, Ph.D.
Assistant Professor
Institute for Holistic Health Studies
Department of Health Education
San Francisco State University
1600 Holloway, HSS Bldg. Rm. 327
San Francisco, CA 94132 USA

Вінсент Війбург, клініка фізіотерапії, Голандія (переклад)

Візуалізація міофасціальних тригерних точок (ТТ) за допомогою УЗД Р.Бубновим вже довела свою велике клінічне значення. Це дослідження допомогло довести існування самих ТТ. Показана різниця в структурі ТТ до і після лікування методом сухого голковколювання. Тим самим сухе голковколювання тригерних точок набуває ознак доказової методики. Потрібен подальший розвиток досліджень міофасціального болю та ТТ для забезпечення ефективного лікування хворобливих станів болю, який є дуже поширеним. Ця робота є гідною присудження їй Премії Президента для молодих вчених.
Praktijk voor Fysiotherapie en Orthopedische Manuele Therapie, Dry needling, Wijburg
Elbert Mooijlaan 109 A 1241 BC Kortenhoef http://www.fysiotherapiewijburg.nl/

Мулява О.М.,канд фіз-мат наук, доцент,унів харч техн

Робота «Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів» є надзвичайно актуальною у зв’язку з великим поширенням вертеброгенних захворювань у сучасному суспільстві. Авторами запропоновано новаторські підходи та узагальнений алгоритм ведення таких пацієнтів. Тому, враховуючи значну кількість публікацій, цитованість робіт, ґрунтовність викладення та високий ступінь новизни , робота заслуговує на присудження їй Премії Президента для молодих вчених 2012 року.

Шеремета М.М.,докт фіз-мат наук,проф,засл діяч науки і техн

Робота цікава і актуальна. Автором розроблені нові напрямки у лікуванні болю при хворобах хребта. Розробки надзвичайно потрібні, враховуючи поширення патології хребта. Робота позитивна. Заслуговує на присудження премії президента 2012 року.