You are here

Синтез піридин-2-тіолів реакцією нуклеофільного вінільного заміщення, їх будова та властивості