You are here

Правова система України: історія, стан та перспективи" в 5-ти томах. – Х.: Право, 2008.