You are here

Методи та засоби відмовостійкого багаторозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю