You are here

За Спрямований синтез похідних тіазолідину з поліфармакологічними властивостями як потенційних лікарських засобів