You are here

За Математичні методи і комп’ютерне моделювання марковських систем та їх застосування