You are here

Робота "Теоретичні основи і технології промислового виробництва та застосування високоочищених ферментів глюкозооксидази і каталази та освітлення крові як додаткового джерела харчового білка"

1978 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1978 року(від 19 грудня 1978 р. №573)

1978 National Award / State prizes