You are here

Науково-технічну розробка, створення та промислове освоєння виробництва синтетичного метанолу під низьким тиском на базі переробки синтез-газу – відходу виробництва піролізного ацетилену

1985 ПОСТАНОВА Центрального Комітету компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 2 грудня 1985 р. № 417

1985 National Award / State prizes