You are here

Розробка, дослідження і впровадження кріохірургічних методів і апаратури в клінічну практику (гінекологію, нейрохірургію, стоматологію, щелепно-лицеву і лор-онкологію)

1977 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1977 року(від 13 грудня 1977р. №620)

1977 National Award / State prizes