You are here

Цикл праць “Генетичні основи, методи створення нових напівкарликових сортів озимої м’якої пшениці та їх впровадження у виробництво”

1997 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 грудня 1997 року №1346/97

1997 National Award / State prizes