You are here

Розроблення та промислове освоєння технологічних процесів автоматизованого вирощування великогабаритних сцинтиляційних лужногалоїдннх монокристалів та виготовлення детекторів на їх основі для різних галузей ядерного приладобудування

1996 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 11 грудня 1996 року №1190/96

1996 National Award / State prizes