You are here

Розроблення та освоєння нової технології виплавки корозієстійких сталей методом газокисневого рафінування у агрегатах конверторного типу

1996 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 11 грудня 1996 року №1190/96

1996 National Award / State prizes