You are here

За цикл праць "Теоретичне обгрунтування, конструювання, освоєння виробничого випуску та впровадження в клінічну практику принципово нового медичного пробіотика - біоспорин"

1995 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 20 грудня 1995 року №1168/95

1995 State prizes