You are here

За цикл наукових праць "Теоретичні основи і технології виробництва та використання на транспорті альтернативних моторних палив на базі мінеральних ресурсів України"

1995 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 20 грудня 1995 року №1168/95

1995 State prizes