You are here

Створення, впровадження у серійне виробництво та експлуатацію транспортних літаків Ан-72, Ан-74

1994 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 28 грудня 1994 року №810/94

1994 State prizes