You are here

За комплекс дослідно-конструкторських та технологічних розробок по впровадженню високих технологій при виробництві волоконно-оптичних кабелів.

2001 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 3 грудня 2001 року №1168/2001

2001 State prizes