You are here

За цикл робіт "Наукові основи формування ресурсів підземних вод як джерела якісного водопостачання та раціонального господарського водокористування"

2004 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 9 грудня 2004 року №1458/2004

2004 State prizes