You are here

За комплексне дослідження впливу Чорнобильської катастрофи на природне середовище, наукове обґрунтування реабілітації забруднених територій та радіаційного захисту населення України

2004 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 9 грудня 2004 року №1458/2004

2004 State prizes