You are here

За палеомагнітні дослідження в Україні (теорія, методологія та впровадження в практику нового напрямку в галузі наук про Землю)

2001 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 3 грудня 2001 року №1168/2001

2001 State prizes