You are here

За цикл робіт "Теорія і практика створення антисигнатурних олігодезоксирибонуклеотидів як універсальних антимікробних засобів".

2001 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 3 грудня 2001 року №1168/2001

2001 State prizes