You are here

За цикл монографій "Геометрія і топологія скінченновимірних, нескінченновимірних многовидів і підмноговидів"

2005 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 19 грудня 2005 року №1782/2005

2005 State prizes