You are here

За розробку наукових основ промислового грибівництва та їх практичну реалізацію в аграрному комплексі України

2005 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 19 грудня 2005 року №1782/2005

2005 State prizes