You are here

За цикл робіт "Екстремальні задачі теорії наближення функцій дійсної та комплексної змінної"