You are here

За підручник "Історія економічних учень" –К.: Знання, 2004. – 1300 с.

2006 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 20 грудня 2006 року №1103/2001

2006 State prizes