You are here

За розробку і впровадження високоефективних технологій отримання напівпровідникових кристалічних матеріалів групи АII ВVI та виробів на їх основі для приладобудування

2007 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 грудня 2007 року №1191/2007

2007 State prizes