You are here

За роботу "Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів "Регіна"

2010 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ No. 594/2011 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2010 року

2010 State prizes